S Arc Engineering - Proiectare instalaţii, verificare MLPAT, audit energetic, consultanţă proiectare.
SERVICII - ELECTRICE
instalaţii electrice

Firma noastra vă oferă următoarele servicii de proiectare în domeniul instalaţiilor electrice şi de detecţie incendiu:

 • Alimentare cu energie electrică
 • Instalaţii de curenti tari
 • Instalaţii de iluminat
 • Instalaţii de curenţi slabi
 • Sisteme de detecţie şi alarmă automată la foc
 • Grupuri electrogene
 • Posturi de transformare
 • Surse neîntreruptibile de curent (UPS)
 • Sisteme de management al clădirii (BMS)
 • Priză de pămant şi paratrasnet
 • Urmărire de şantier
SERVICII - HVAC
instalaţii hvac

Firma noastra vă oferă următoarele servicii de proiectare în domeniul instalaţiilor HVAC şi a instalaţiilor de desfumare:

 • Sisteme cu energie neconvenţională
 • Instalaţii de încălzire clasice
 • Climatizare şi răcire pentru confort
 • Ventilaţie naturală şi mecanică
 • Sisteme de tipul Jet-fan
 • Instalaţii de desfumare şi presurizare
 • Atenuare de zgomot şi filtrarea aerului
 • Centrale termice
 • Calcule de dimensionare ale instalaţiilor
 • Transfer de căldură şi izolaţii termice
 • Recuperare de căldură
 • Urmărire de şantier
SERVICII - SANITARE
instalaţii sanitare

Firma noastra vă oferă următoarele servicii de proiectare în domeniul instalaţiilor sanitare şi de stingere incendiu:

 • Alimentare cu apă rece şi caldă
 • Preparare apă caldă menajeră
 • Tratarea şi filtrarea apei
 • Sisteme de canalizare
 • Colectare ape pluviale
 • Pompe şi hidrofoare
 • Hidranţi şi rezervoare de incendiu
 • Coloane umede şi uscate
 • Sisteme cu sprinklere şi drenchere
 • Puţuri şi fose septice
 • Urmărire de şantier
VERIFICARE MLPAT
verificare mlpat

În majoritatea cazurilor, proiectele de arhitectura şi de instalaţii necesită o verificare de către un expert atestat MLPAT. Această verificare poate fi pentru arhitectură (ştampilă “CC”) sau pentru instalaţii (ştampilă “CI”) în cazul unui scenariu de incendiu. Separat, se poate obţine verificarea pentru fiecare specialitate de instalaţii în parte (IT, IE, IS), iar în acest caz nu mai este necesară verificarea CI pentru siguranţă la foc.

Acoperim următoarele faze de proiectare:

 • Studiu de fezabilitate (SF)
 • DTAC - Documentaţie Tehnică pentru Autorizaţia de Construire,
  fost Proiect Autorizaţie de Construire - PAC
 • Proiect Tehnic (PT sau PTh)
 • Detalii de Execuţie (DDE sau DE)
 • Releveu proiect executat (As-Built)
AUDIT ENERGETIC
audit energetic

Reabilitarea termică a clădirii dumneavoastră este o investiţie care reduce costurile de exploatare şi creşte în acelaşi timp valoarea imobiliară.

Programul de reabilitare termică a blocurilor de locuinţe urmăreste creşterea performanţei energetice a clădirilor, reducerea facturilor de energie termică (şi electrică) şi implicit scăderea efortului valutar pentru importul de energie, îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru părţi importante din populaţie, îmbunătăţirea aspectului estetic al clădirilor şi al localităţilor.

Fondurile necesare pentru finanţarea cheltuielilor privind expertizarea tehnică a structurii de rezistenţă a clădirilor şi a auditului energetic, precum şi pentru proiectarea lucrărilor de reabilitare termică a blocurilor de locuit-condominii se asigură din bugetele autorităţilor administraţiei publice locale.

Fondurile necesare pentru finanţarea cheltuielilor privind executarea lucrărilor pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit nominalizate în programele anuale se asigură astfel: 37% alocaţii de la bugetul de stat, 30% alocatii de la bugetele locale şi 33 % din fondul de reparaţii al asociatiei de proprietari.

Mai multe detalii puteti afla pe site-ul:

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

Copyright © 2010 Arc Engineering. Toate drepturile rezervate.